לעמוד הבית
             אודות החברה
             המצב כיום
             חלון ההזדמנויות
             ה"אני מאמין" שלנו
             מודל ארבעת השלבים
             הדמייה - שדרג את ביתך
             שאלות ותשובות
 שאלות במסגרת תמ"א 38
שאלות על מימוש פרויקט
שאלות בנושא מקרקעין
שאלות בנושא רעידות אדמה
             מידע מקצועי
שאלות ותשובות במסגרת תמ"א 38

 מהי תמ"א 38?
בחודש מאי 2005 אושרה תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית מספר 38 שמטרתה העיקרית היא לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה. על-מנת לעודד את חיזוק המבנים , התכנית מעניקה תמריצים, כלכליים על-ידי אישור תוספות בנייה מעבר לאלו שמאפשרות תכניות בנות תוקף.


 מהו הרקע לגיבוש תמ"א 38?
מדינת ישראל נמצאת באזור הרגיש לרעידות אדמה. צופים שכאשר תתרחש רעידת אדמה ועשרות אלפי תושבים רבים יוותרו ללא קורת גג. התכנית מהווה חלק מההיערכות הכוללת לקראת רעידת אדמה אפשרית , כאשר המדינה בשל המשאבים המוגבלים שלה רוצה ליצור תמריצים לדיירים לחזק את הבניין.


 על אלו בניינים חלה תמ"א 38?
התכנית חלה למעשה על כל הבניינים במדינה שנבנו על פי היתרי בנייה כחוק ושאינם עומדים בתקן הישראלי לרעידות אדמה (ת"י 413), התכנית מפרידה בין הבתים שההיתר לבנייתם הוצא החל מ1 בינואר 1980 לבין בתים שההיתר לבנייתם הוצא לפני מועד זה.


 וממה נובעת ההפרדה?
התכנית חלה למעשה על כל הבניינים במדינה שנבנו על פי היתרי בנייה כחוק ושאינם עומדים בתקן הישראלי לרעידות אדמה (ת"י 413), התכנית מפרידה בין הבתים שההיתר לבנייתם הוצא החל מ1 בינואר 1980 לבין בתים שההיתר לבנייתם הוצא לפני מועד זה.


 מה לגבי תוכניות בנייה שאושרו לפני תמ"א 38?
התמ"א קובעת כי גם מי שבידיו זכויות בנייה מתוקף תוכניות מפורטות אשר אושרו עוד בטרם באה התמ"א אל אוויר העולם, והוא לא מימש אותן עד כה, לא יוכל לממשן אלא בתנאי שיקיים את תנאי התמ"א בכל הנוגע לחיזוק המבנה.


 מה מעניקה תמ"א 38?
התכנית מעניקה תמריץ לחיזוק הבניין בכך שהיא מאפשרת את הרחבתו,מכיוון שצורת הבנייה האופיינית בבניינים סטנדרטיים בבנייה רוויה בעשורים שקדמו למועד הקובע היתה הקמת מבנה על קומת עמודים מפולשת, שנתבררה לימים כנקודת תורפה לרעידות אדמה, מאפשרת התכנית, בין יתר תוספות הבנייה, סגירת קומת העמודים המפולשת, הן כאמצעי כלכלי והן כאמצעי לחיזוק המבנה. מעבר לכך, התכנית מתירה גם הקמת קומה נוספת והקמת אגף נוסף לבניין, במגבלות המפורטות בתכנית.


 כיצד נקבע אם הבניין זקוק לחיזוק?
לצורך בדיקה האם הבניין זקוק לחיזוק,יש צורך בבדיקה שתיערך בידי מהנדס. על המהנדס הבודק להגיש את המלצתו לגבי אופן חיזוק הבית.


 אילו בנינים ניתן להרחיב?
ההוראות מבחינות בין בניינים שגובהם עולה על 2 קומות ושטחם גדול מ400 מ"ר, ובין בתים שגובהם עד 2 קומות.


 מה גודל השטח שניתן להוסיף לבניין?
בבניינים שגובהם מעל 2 קומות ושטחם עולה על 400 מ"ר: במקרה של הוספת יחידות דיור בקומת עמודים או בקומה נוספת שטח ההרחבה המותרת יהיה כשטחה של הקומה. במקרה של בניית אגף, שטחו הכולל לא יעלה על שטח קומה טיפוסית.
במקרה של הרחבת הדירות הקיימות ניתן להוסיף 25 מ"ר לכל דירה.
ניתן לנצל את האופציה של קומה נוספת להרחבת הדירות בקומה העליונה.


 האם ניתן לשלב בין אופציות ההוספה?
ניתן לשלב בין האפשרויות השונות לתוספת יחידות דיור במקרה שלא ניתן למצות את מלוא הזכויות באפשרות אחת, ובלבד שהשטח הכולל לא יעלה על שטח קומה טיפוסית של המבנה.


קראו שאלות ותשובות נוספות בתחומים:
 מימוש פרויקט
 מקרקעין
 רעידות אדמה
בית  |  אודות החברה  |  המצב כיום   |  חלון ההזדמנויות  |  ה"אני מאמין"  |  מודל ארבעת השלבים  |   הדמייה  |  שאלות ותשובות  |  מידע מקצועי וכתבות
ביבר ישראל ( Beaver Israel)  |  רחוב המכבים 48, נוה נאמן, הוד השרון 45247   |  טלפקס 09-7442666  |  info@beaver-israel.co.il
Designed by Three Bears