לעמוד הבית
             אודות החברה
             המצב כיום
             חלון ההזדמנויות
             ה"אני מאמין" שלנו
             מודל ארבעת השלבים
             הדמייה - שדרג את ביתך
             שאלות ותשובות
שאלות במסגרת תמ"א 38
 שאלות על מימוש פרויקט
שאלות בנושא מקרקעין
שאלות בנושא רעידות אדמה
             מידע מקצועי
שאלות ותשובות על מימוש פרויקט

 האם חייבים את אישור כלל בעלי הנכס?
התמ"א לא הגדירה הנושא באופן חד משמעי אולם אנו סבורים כי להצלחת הפרויקט דרושה הסכמה מאוחדת של 100% מבעלי הנכס.


 מה המשמעות של העברת זכויות תוספת הבנייה?
היחידות הנוספות שייבנו במסגרת מימוש זכויות תוספת הבנייה יממנו את עלות חיזוק המבנה ושדרוגו, כאשר קיים יחס ישיר בין ערך היחידות לרמת השידרוג.


 מה קורה אם לאחר הבדיקות המקיפות מתגלה כי הבניין לא עומד בקריטריונים של תמ"א 38?
במקרה הנ"ל, הפרויקט לא יצא לפועל כאשר כל ההוצאות ימומנו ע"י החברה ללא שום השתתפות מצד בעלי הנכס.


 מדוע ועד הבית או נציגות של בעלי הנכס אינו יכול להוביל פרויקט כזה באופן עצמאי?
מדובר בפרויקט מאד מורכב הדורש הפעלת אנשי מקצוע מתמחים רבים וכרוך בהוצאות כספיות לא מבוטלות, הפרויקט חייב להיות מנוהל באופן מקצועי עם דאגה לאינטרסים של כלל הקבוצה אחרת מהר מאד מגיעים למבוי סתום.


 כמה זמן עלול להימשך פרויקט כזה?
כאשר מדובר בבניין מגובש עם הסכמה כוללת התהליך מהגשת הבקשה לבנייה ועד אישורה יכול לקחת בין 9-6 חודשים ולאחר מכן תהליך הבנייה יכול לנוע בין 14-10 חודשים, כמובן שכל פרויקט נבחן לגופו.


 האם חיזוק בניין הינו פרויקט מורכב ויקר?
רק עלות בדיקה הנדסית ממוצעת למבנה בן שלוש קומות על עמודים יכולה לנוע בגבולות של 5,000$-2,500$ ,עלות זו כוללת את בדיקת הצורך של המבנה בחיזוק, בחינת החלופה המתאימה ביותר לחיזוק ואופן החיזוק. עלות זו אינה כוללת תכניות עבודה, פיקוח וכד'. בחינה של תוצאות בדיקות הנדסיות למבנים מלמדת, כי עלויות חיזוק המבנה יכולות להשתנות בקיצוניות בין מבנה למבנה בהתאם לנתוניו. ייתכן שהניסיון שיצטבר בעתיד יאפשר לקבוע סדרי גודל לעלויות חיזוק בהתאם לגיל המבנה, צורת בנייתו, גובהו, נפחו, המקום בו הוא נמצא וכד'.


 כיצד מחזקים את הבניין?
החיזוק אמור להתבצע באמצעות הוספת מרכיבים קונסטרוקטיביים כדוגמת קורות ועמודים מפלדה או מבטון מזוין העוטפים את הבית. במקרה של בניית מרחבים מוגנים ישמשו אלה חלק ממערכת החיזוק ( לדוגמא - פיר מעלית שעולה לאורך כל הבניין מהווה חיזוק).


 האם בניין יכול לקבל פטור מחיזוק?
ועדה מחוזית רשאית להעניק פטור מחיזוק המבנה לצורך הרחבת דיור אם השתכנעה כי בנסיבות העניין אין זה מן הצדק לחייב את בעל הזכות במקרקעין לחזק את המבנה, ובלבד שאין בתוספת הבניה כדי למנוע בעתיד את חיזוק יחידות הדיור הקיימות במבנה.


 מה ניתן להוסיף לבניין?
התכנית מאפשרת להרחיב דירות קיימות או להוסיף יחידות דיור חדשות במספר אפשרויות:

  1. סגירה ומילוי של קומת עמודים
  2. הקמת קומה נוספת מעל המבנה הקיים
  3. הקמת אגף נוסף לבניין

 כיצד ניתן להוסיף מעלית?
ניתן להקים מעלית לכל אגף במבנה מחוץ לקווי הבנין בהתאם לאישורי התכנית בתנאי שלא ניתן להתקינה בתחום קווי הבנין.


 איך פותרים את בעיית החניות?
תוספת בניה למבנה תותנה במציאת פתרון חניה למספר החניות הנוספות הנדרשות עקב בניית התוספת. במקרה שלא נמצא פתרון לחניה בתחום המגרש ניתן להסדיר את החניה גם מחוץ למגרש. הועדה המקומית תהא רשאית לדרוש השתתפות בהקמת מקומות חניה שיותקנו במרחק סביר.


 האם ניתן להתגורר בבניין בתקופת הבנייה?
תקופת הבנייה הינה התקופה הקשה של מימוש הפרויקט, החברה תדאג שהתנאים יאפשרו מהלך שגרה כמה שיותר תקין ותשאף שפרק הזמן יהיה כמה שיותר קצר.


 מה קורה עם במהלך הבנייה הקבלן נכנס לקשיים?
הקבלן המבצע חתום על הסכם שילווה בעורך דין מטעם החברה וידאג לכל הערבויות הדרושות כדי להגן על הדיירים. בלי הסכם כזה לא יכנס הקבלן לעבודה. אולם במקרה שהקבלן נתקל בקשיים והפרויקט נתקע אנו דואגים שיהיו ערבויות מספיקות לגמור את הבניין בלעדיו. נושא זה מוכר וסגור במסגרת חוק מכר דירות ואיננו חדש. בכל מקרה החברה תדאג לשבץ קבלן חדש לסיום הפרויקט.


 מהי ההערכה לגבי השינוי בשווי הנכס ?
כמובן שכל בניין חייב להיבחן לגופו ע"י שמאי אולם הערכה כללית אומרת שבניינים שעברו חיזוק עם שדרוג של תוספת מעלית ושיפוץ מעטפת חיצונית ולובי יזכו לעלייה שבין 35%-20% בערך הנכס.


קראו שאלות ותשובות נוספות בתחומים:
 תמ"א 38
 מקרקעין
 רעידות אדמה
בית  |  אודות החברה  |  המצב כיום   |  חלון ההזדמנויות  |  ה"אני מאמין"  |  מודל ארבעת השלבים  |   הדמייה  |  שאלות ותשובות  |  מידע מקצועי וכתבות
ביבר ישראל ( Beaver Israel)  |  רחוב המכבים 48, נוה נאמן, הוד השרון 45247   |  טלפקס 09-7442666  |  info@beaver-israel.co.il
Designed by Three Bears