לעמוד הבית
             אודות החברה
             המצב כיום
             חלון ההזדמנויות
             ה"אני מאמין" שלנו
             מודל ארבעת השלבים
             הדמייה - שדרג את ביתך
             שאלות ותשובות
שאלות במסגרת תמ"א 38
שאלות על מימוש פרויקט
 שאלות בנושא מקרקעין
שאלות בנושא רעידות אדמה
             מידע מקצועי
שאלות ותשובות בנושא חוקים ותקנות במקרקעין

 מהן סמכויות הועדה המקומית באישור תוכנית בנייה
במסגרת תמ"א 38?

לוועדה המקומית הוקנה שיקול דעת למתן היתר לתוספות בניה:
  1. אילו תוספות ואיזה שילוב ביניהם מתאימים לכל מבנה
  2. אישור תכנית עיצוב המבנה
  3. אישור פתרון החניה
  4. בדיקת התאמת התשתיות הקיימות לתוספת המוצעת
לוועדה המקומית סמכות להכין תכנית מפורטת מיוחדת לחיזוק מבנים על בסיס הוראות תכנית המתאר הארצית, אם לדעתה יש צורך בכך בשל התנאים הייחודיים של ישוב או חלקים ממנו.


 האם לוועדה זכות לסרב לתת היתר בנייה?
הועדה המקומית רשאית לסרב לתת היתר בנייה מטעמים מיוחדים הנובעים משיקולים תכנוניים, או אדריכליים, נופיים, או כושר נשיאה של תשתיות במגרש.


 מהם התנאים למתן היתר בנייה?
  1. כל אישור לתוספת מותנה בקבלת חוות דעתו של מהנדס הועדה המקומית
  2. הגשת תכניות לעיצוב החזיתות והגגות של המבנה תוך שילוב התוספת, כולל חומרי גמר וצבע.
  3. תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה במגרש, התשתיות של המבנה: גדרות, שטחי גינון, שבילים וכד`
  4. מהנדס הועדה המקומית רשאי לדרוש תכניות ודו"חות ביחס לכל מקרה שיש לדעתו לבניית התוספת השלכות לגבי הסביבה.

 מהי דרישת "יידוע הציבור"?
מתן היתר על פי התכנית מותנה בפרסום הודעות ומתן אפשרות לכל בעל עניין להעלות את הערותיו בפני הועדה המקומית לפני שזו תיתן את החלטתה.


 מהו פתרון חניה?
כל תוספת יחידות דיור מחייבת הוספת מספר מקומות חניה הנדרשים על פי הדין. הועדה המקומית רשאית לאשר את הסדרת מקומות החניה מחוץ למגרש, או לאשר השתתפות בחניון ציבורי אשר יימצא במרחק סביר בשכונה.


קראו שאלות ותשובות נוספות בתחומים:
 תמ"א 38
 מימוש פרויקט
 רעידות אדמה
בית  |  אודות החברה  |  המצב כיום   |  חלון ההזדמנויות  |  ה"אני מאמין"  |  מודל ארבעת השלבים  |   הדמייה  |  שאלות ותשובות  |  מידע מקצועי וכתבות
ביבר ישראל ( Beaver Israel)  |  רחוב המכבים 48, נוה נאמן, הוד השרון 45247   |  טלפקס 09-7442666  |  info@beaver-israel.co.il
Designed by Three Bears