לעמוד הבית
             אודות החברה
             המצב כיום
 סכנת הינזקות ברעידת אדמה
רמת תחזוקה ירודה
איכות חיים נמוכה
עלויות שיפוץ ושידרוג גבוהות
קושי במכירת דירות
ערך הדירות בנסיגה
             חלון ההזדמנויות
             ה"אני מאמין" שלנו
             מודל ארבעת השלבים
             הדמייה - שדרג את ביתך
             שאלות ותשובות
             מידע מקצועי
סכנת הינזקות ברעידת אדמה
בנינים שנבנו לפני שנת 1980 נמצאים בסכנת הינזקות ברעידת אדמה.
כיום קיימים 51,000 בנינים ברחבי הארץ אשר נבנו לפני שנת 1980.
מבנים אלה נבנו ללא תקן עמידות בפני רעידות אדמה מאחר ורק בשנת 1980 הותנה מתן היתר בנייה בעמידה בתקן ת"י 413 לעמידות מבנים
ברעידות אדמה.
בישראל עדיין קיימות עשרות אלפי יחידות דיור אשר נבנו בעבר בחופזה, ללא פיקוח וללא עמידה בתקנים הנדרשים כיום, בנינים אלו אינם עומדים בתקן ת"י 413 ולכן הם עלולים להינזק בסבירות גבוהה ברעידת אדמה.
על פי הערכה של ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה, ייהרסו 10,000 מבנים ברעידת האדמה שנחזתה בישראל, 20,000 מבנים יספגו נזק כבד,
ו-104,000 מבנים יעברו את הרעידה עם נזק קל עד בינוני.
על פי תוכנית מתאר ארצית תמ"א 38, שאושרה בשנת 2005, מתייחסים לבניינים שנבנו עד 1980 כראויים לחיזוק.
קראו עוד על:
   רמת תחזוקה ירודה
   איכות חיים נמוכה
   עלויות שיפוץ ושידרוג גבוהות
   קושי במכירת דירות
   ערך הדירות בנסיגה
בית  |  אודות החברה  |  המצב כיום   |  חלון ההזדמנויות  |  ה"אני מאמין"  |  מודל ארבעת השלבים  |   הדמייה  |  שאלות ותשובות  |  מידע מקצועי וכתבות
ביבר ישראל ( Beaver Israel)  |  רחוב המכבים 48, נוה נאמן, הוד השרון 45247   |  טלפקס 09-7442666  |  info@beaver-israel.co.il
Designed by Three Bears